Lista recenzentów

Lista recenzentów aktualizowana jest w styczniu dla roku minionego.
2016
 • Prof. dr hab. Józef Bednarek, Polska
 • Prof. dr hab. Jacek Breczko, Polska
 • Prof. dr hab. Krystyna Chałas, Polska
 • Prof. Gaetano Dammacco, Włochy
 • Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Polska
 • Prof. dr hab. Janusz Gudowski, Polska
 • Prof. dr hab. Aladag Cadgas Hakan, Turcja
 • Prof. dr hab. Mariusz Korczyński, Polska
 • Ks. prof. dr hab. Florian Lempa, Polska
 • Prof. dr hab. Joanna Majchrzak-Mikuła, Polska
 • Prof. Jaime Bonet Navarro, Hiszpania
 • Prof. dr hab. Renata Świrgoń-Skok, Polska
 • Prof. Ferdinando Parente, Włochy
 • Prof. Giuseppe Patruno, Włochy
 • Prof. Maria Rosaria Piccinni, Włochy
 • Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz, Polska
 • Prof. dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, Polska
 • Prof. dr hab. Elżbieta Ura, Polska
 • Prof. dr hab. Jerzy Zawisza, Polska
 • Ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz, Polska
 • Dr Anna Andrzejewska, Polska
 • Dr Krzysztof Dziurzyński, Polska
 • Dr Tomasz Korczyński, Polska
 • Dr Nicolas Levi, Polska
 • Dr Andrzej Wawrzusiszyn, Polska

2015
 • Prof. dr hab. Józef Bednarek, Polska
 • Prof. dr hab. Jacek Breczko, Polska
 • Prof. dr hab. Izabela Czerniawska-Kusza, Polska
 • Prof. Gaetano Dammacco, Włochy
 • Prof. dr hab. Waldemar Furmanek, Polska
 • Prof. dr hab. Janusz Gudowski, Polska
 • Prof. dr hab. Aladag Cadgas Hakan, Turcja
 • Prof. dr hab. Mariusz Korczyński, Polska
 • Ks. prof. dr hab. Florian Lempa, Polska
 • Prof. dr hab. Joanna Majchrzak-Mikuła, Polska
 • Prof. Jaime Bonet Navarro, Hiszpania
 • Prof. dr hab. Ryszard Piasecki, Polska
 • Prof. Ferdinando Parente, Włochy
 • Prof. Giuseppe Patruno, Włochy
 • Prof. Maria Rosaria Piccinni, Włochy
 • Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Polska
 • Prof. dr hab. Viktoriya Serzhanova, Polska
 • Prof. dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, Polska
 • Prof. dr hab. Elżbieta Ura, Polska
 • Prof. dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki, Polska
 • Prof. dr hab. Jerzy Zawisza, Polska
 • Ks. prof. dr hab. Witold Zdaniewicz, Polska
 • Dr Krzysztof Dziurzyński, Polska
 • Dr Nicolas Levi, Polska
2014
 • Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Polska
 • Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Polska
 • Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, Polska
 • Dr Czesław Marcinkowski, Polska
 • Ks. dr hab. Florian Lempa, Polska
 • Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, Polska
 • Prof. dr hab. Victoria Serhzanova, Polska
 • Prof. dr hab. m.d.h.c. Stanisław Sagan, Słowacja
 • Ks. prof. Witold Zdaniewicz, Polska
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura, Polska
 • Prof. zw. dr hab. Marek Chmaj, Polska
 • Prof. dr hab. Bogumił Szmulik, Polska
 • Prof. Jaime Bonnet Navarro, Hiszpania
 • Prof. Carlos Flores Juberias, Hiszpania
2013
 • Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Polska
 • Prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Polska
 • Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, Polska
 • Prof. Gaetano Dammacco, Włochy
 • Prof. Carmen Lazaro, Hiszpania
 • Ks. dr hab. Florian Lempa, Polska
 • Prof. dr hab. Artur Andrzejuk, Polska
 • Prof. dr hab. Victoria Serhzanova, Polska
 • Prof. dr hab. m.d.h.c. Stanisław Sagan, Słowacja
 • Ks. prof. Witold Zdaniewicz, Polska
 • Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura, Polska
 • Prof. zw. dr hab. Marek Chmaj, Polska
 • Prof. dr hab. Bogumił Szmulik, Polska
 • Prof. Jaime Bonnet Navarro, Hiszpania
 • Prof. Carlos Flores Juberias, Hiszpania
2012
 • Prof. dr hab. Stanisław Sagan, Polska
 • Prof. Gaetano Damacco, Włochy
 • Doc. dr Peter Jusko, Słowacja
 • Dr Ivan Iurlo, Włochy
 • Prof. Maria Luisa Lo Giacco, Włochy
2011
 • Dr hab. Piotr Krajewski, od 2013 r. członek Radny Naukowej JoMS, Polska
 • Prof. dr hab. Svetlana Zapara [Ukraina
 • Dr hab. Wojciech Sroczyński [Polska
 • Dr hab. Jerzy Zawisza, od 2012 r. członek Komitetu Redakcyjnego JoMS, Polska
 • Dr hab. Janusz Soboń, Polska
 • Dr hab. Andrzej Misiuk, Polska
 • Prof. Jaime Bonet Navarro, od 2012 r. członek Radny Naukowej JoMS, Hiszpania
2010
 • Prof. dr hab. Janusz Gęsicki, Polska
 • Dr hab. Stanisław Hoc, Polska
2009
 • Prof. dr hab. Stanisław Sagan, Polska
 • Prof. dr hab. Wiktor Rabczuk, Polska
 • Dr hab. Anna Klim – Klimaszewska, Polska
2008
 • Prof. dr hab. Barbara Golińska, Polska
 • Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM, Polska
2006
 • Prof. dr hab. Janusz Soboń, Polska
2005
 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Polska
 • Dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM, Polska