Formularz recenzji

Przed recenzowaniem prosimy zapoznać się z Kodeksem Etycznym Recenzenta czasopisma „Journal of Modern Science”.
Wypełniony formularz recenzenta wraz z komentarzami należy zapisać w formacie PDF i odesłać w ciągu dwóch tygodni na adres email: wydawnictwo@wsge.edu.pl
Jeśli przygotowanie recenzji w tym czasie nie jest możliwe, prosimy powiadomić o tym niezwłocznie.

Poniżej znajdują się linki do pobrania w języku polskim i angielskim:

 FORMULARZ RECENZENTA W JĘZYKU POLSKIM W *.DOC

 FORMULARZ RECENZENTA W JĘZYKU POLSKIM W *.PDF

 FORMULARZ RECENZENTA W JĘZYKU ANGIELSKIM W *.DOC

 FORMULARZ RECENZENTA W JĘZYKU POLSKIM W *.PDF